Opšti uslovi i pravila održavanja aukcija - eKupi.rs - Vaša Internet prodavnica
Katalog proizvoda

Opšti uslovi i pravila održavanja aukcija

NAŽALOST, AUKCIJE TRENUTNO NISU U FUNKCIJI!

Opšti uslovi i pravila održavanja aukcija

Prihvatanje uslova i pravila održavanja aukcija

Ovo su Uslovi i pravila održavanja aukcija na Internet stranici eKupi pod kojima se sprovodi aukcija. Vašim učestvovanjem u aukciji na Internet stranici eKupi smatra se da ste prihvatili ove uslove i pravila.

Vreme održavanja aukcija

Svakog drugog petka u mesecu u 12.00 i završavaju  se sledećeg petka  u 12.00 - nakon 7 dana. Izuzetak je ukoliko je dan početka Aukcije praznik, tada se početak Aukcije pomera za jedan dan unapred.

Preduslov za učestvovanje u aukciji

U aukciji mogu učestvovati punoletne fizička lica, odnosno pravna lica  koja su se registrovala na Ekupi.rs portalu kao kupac pa su se nakon toga prijavila za učestvovanje u aukciji i ostavile ulog od 1000 dinara.
Za registraciju novih kupaca potrebno je dati lične podatke zbog regularnosti sprovođenja aukcija i zaštite učesnika aukcije. O zaštiti ličnih podataka datih u postupku registracije pogledajte u Izjavi o poverljivosti na stranici eKupi.

Iznos uloga osiguravate samo jednom (dok iznos ne bude iskorišten pri nekoj kupovini aukcijskog predmeta). Ulog može biti uplaćen:

(1) virmanskom uplatom:
Podaci za uplatu su:
             Primalac:
             Ekupi d.o.o.
             Viline vode bb, Beograd
             Tekući račun: 160-358226-61
             Poziv na broj: 100-100-100
             Svrha uplate: za aukciju - navesti obavezno svoje korisničko ime ili mail sa kojim ste se prijavili na Ekupi.rs kako bi smo Vam dodelili pravo za aukciju.
      
(2)  rezervacijom sredstava unosom broja kreditne kartice (iznos se ne naplaćuje s kartice do trenutka ispunjanja uslova prema odredbama iz ovih Opštih uslova). Autorizacija važi 30 dana u kom roku korisnik može učestvovati u neograničenom broju aukcija. Po isteku 30 dana to pravo se gubi i treba se ponovo autorizovati rezervacijom sredstava.

Uplaćeni iznos (ukoliko se radi o uplati na račun) ili rezervisani iznos (ukoliko se radi o rezervaciji 1000 din na kartici), na zahtev korisnika će Ekupi d.o.o. vratiti odnosno stornirati ukoliko se na email adresu aukcija@ekupi.rs kupac prijavi da želi da povuče iznos uloga (jer ne želi više da učestvuje u budućim aukcijama).

Ukoliko je korisnik ulog uplatio na račun, za povrat sredstava potrebno je da nam pošalje na mail aukcija@ekupi.rs sledeće podatke:
* Vaše ime i prezime
* Korisničko ime na eKupi stranici
* Broj računa i naziv banke na koji vršimo povrat sredstava.

Početna cena proizvoda koji se prodaje putem aukcije je utvrđena od strane eKupi. eKupi ima diskreciono pravo određivanja početne cene proizvoda koji se prodaju na aukciji. Komentarisanje početne cene nije dozvoljeno. Takvi će komentari biti obrisani.

Podizanje cene: učestvovanjem u aukciji podižete cenu proizvoda za iznos koji želite ali minimalno za iznos 100 dinara.

Tok i završetak aukcije

Aukcija traje do isteka vremena naznačenog za kraj aukcije. Vreme do isteka aukcije je vreme koje se prati na serveru eKupi. Moguće je da dođe do manjih odstupanja od vremena koje korisnik vidi na svom ekranu, ali nemoguće ih je izbeći. Smatra se da je Najbolji kupac kome je prodat proizvod na aukciji je onaj kupac koji je ponudio najviši iznos cene do isteka vremena naznačenog za kraj aukcije. Najbolji kupac o svojoj poziciji će biti obavešten od strane eKupi putem maila, a proizvod će se naći u njegovoj korpi. Ponuda se ne može povući, osim ako eKupi u toku ili nakon aukcije promeni opis proizvoda, kao i ako eKupi utvrdi da nije moguće utvrditi identitet kupca. U tom slučaju aukcija će biti poništena.

Naplata usluga

Najbolji kupac dužan je da proizvod koji je kupio na aukciji plati po ceni koju je ponudio na aukciji  načinima plaćanja predviđenim na Internet stranici eKupi. O rokovima plaćanja Najbolji kupac biće obavešten na mail koji je označio prilikom registrovanja. Najbolji kupac se obavezuje da dospelu obavezu plaćanja za proizvod kupljen na aukciji plati na vreme. Rok za plaćanje dospelih obaveza je 7 dana od dobijanja obaveštenja poslatog e-mailom. Račun će Najboljem kupcu eKupi poslati poštom. Ukoliko dospele obaveze nisu plaćene na vreme, smatra se da kupoprodaja nije realizovana, pa je istu robu eKupi ovlašćen da stavi u drugi krug aukcije. eKupi ne preuzima odgovornost za obaveštenje poslato putem interneta koji Najbolji kupac nije primio iz bilo kog razloga. Za proizvode koji su predati na aukciju, transakcija se odvija putem eKupi.

Dostava proizvoda kupljenog na aukciji

Dostava proizvoda može biti obavljena putem kurirske službe uz redovnu cenu dostave koja je istaknuta na našem sajtu. U slučaju ličnog preuzimanja potrebno je pre preuzimanja prethodno platiti robu uplatnicom u pošti ili banci, eBankingom ili karticom.

Posledica neizmirivanja dospelih obaveza

Najbolji kupac koji ne izmiri dospelu obavezu neće moći da učestvuje u daljim aukcijama. Ukoliko Najbolji kupac ne izvrši plaćanje u datom roku, ekupi je ovlašćen zadržati ulog od 1000 dinara. Pravilo o zadržavanju uloga utvrđeno je zbog ozbiljnosti kupaca i same kupovine, kao i stvaranja uslova za poverenje kupaca u Internet aukcije.

Kvalitet proizvoda

Svi proizvodi koji se prodaju na aukciji pregledani su od strane ovlašćenog servisa. Svaki proizvod ima punu specifikaciju proizvoda, ali i specifikaciju zašto taj proizvod nije u redovnoj prodaji. Roba može imati nedostatak koji je opisan u specifikaciji, odnosno kupac kupuje robu u viđenom stanju.

Pravilo o odgovornosti

Prodavac odgovara za saobraznost u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca, osim za istaknuti nedostatak za koji kupac izričito potvrđuje da je sa njim bio upoznat pre učestvovanja na aukciji.

Nedostupnost odnosno tehnički problemi

eKupi ne snosi odgovornost za eventualnu nedostupnost internet stranice (delimičnu ili u potpunosti). eKupi takođe nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu nastati kod korišćenja stranica i eventualno dovesti do nemogućnosti učestvovanja.

Ograničenje prava na učestvovanje u aukciji

eKupi ima pravo da bez ograničenja, objašnjenja i prethodnog upozorenja ograniči određenom kupcu učestvovanje u aukciji (privremeno ili trajno):
  • ukoliko postoji osnovana sumnja da je kupac uključen u aktivnosti koje su u suprotnosti s ovim Opštim uslovima ili mogu naneti štetu ugledu eKupi, posebno ako krši ove Opšte uslove aukcije ili Opšte uslove poslovanja Internet stranice eKupi,
  • ako eKupi nije u mogućnosti da sa sigurnošću proveri lične podatke koje je korisnik /kupac upisao prilikom registracije,
  • ako eKupi smatra da aktivnosti kupca/korisnika mogu naneti štetu bilo drugim kupcima, bilo Internet stranici eKupi,
  • ako korisnik učestvuje u veštačkom dizanju cena predmeta koji su na aukciji. eKupi će o tome upozoriti ostale kupce.
Lični podaci

Lični podaci su definisani kao informacije koje ostavljate prilikom registracije ili učestvovanja u aukciji. Za tačnost ličnih podataka odgovara isključivo korisnik odnosno kupac koji ih je svojevoljno dao prilikom registracije.
Ukoliko se kupac registruje pod lažnim imenom, adresom i brojem telefona, u bilo kojoj nameri, eKupi će mu onemogućiti pristup korišćenju sistema.

Ekupi d.o.o. zadržava pravo podnošenja krivične prijave protiv takvog korisnika odnosno kupca. O vašim ličnim podacima eKupi brine s najvećim stepenom odgovornosti u skladu sa zakonom.

Objava ličnih podataka na stranici

Objavljivanje ličnih podataka od strane korisnika prilikom korišćenja stranice na Internet stranici eKupi tokom aukcije - bilo sopstvenih, bilo tuđih nije dozvoljeno! Lični podaci su ime i prezime, adresa, e-mail adresa i broj telefona. Takvi podaci će biti izbrisani.

Zabranjene aktivnosti

Zabranjeno je vređanje, uznemiravanje i pretnja drugim kupcima, poruke u kojima se podstiče verska, rasna ili bilo koja druga netrpeljivost, veštačko povećanje cena predmeta na aukciji u dogovoru (ili bez njega) s prodavcem, slanje poruka i file-ova koji sadrže viruse i sl. , kopiranje, reprodukovanje, preuzimanje ili distribucija podataka s ovih stranica delimično ili u celosti jer je sadržaj internet stranice zaštićen autorskim pravima.

Više korisničkih računa

Nije dozvoljeno posedovanje više korisničkih računa na stranicama eKupi. Smatramo da korisnički računi pripadaju istoj osobi ukoliko su svi ili većina podataka na korisničkim računima identični.

Promene uslova korišćenja

eKupi može da delimično ili u potpunosti promeni ove uslove. Promene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja na ovim stranicama (o čemu ćete biti obavešteni u rubrici Novosti). Nastavak korišćenja naših usluga nakon promene Uslova korišćenja, obavezuje vas na pridržavanje po promenjenim uslovima.

Nadležnost suda

Za slučaj spora nadležan je sud u Beogradu.
Ova pravila aukcije važe od 10.10.2012.