text.skipToContent text.skipToNavigation

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni prilikom dolaska na stranicu www.eKupi.hr, prilikom vašeg razgovora s nama, tijekom rješavanja prigovora ili problema s kojima ste se susreli prilikom posjeta stranici www.eKupi.hr , u procesu registracije Kupaca Internet stranice www.eKupi.hr  odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice www.eKupi.hr .

Ekupi d.o.o., Buzin, Buzinski prilaz 10, kao pružatelj usluga Internetske stranice www.ekupi.hr  pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Ekupi d.o.o. Buzin, Buzinski prilaz 10 (u daljnjem tekstu: eKupi) obrađuje osobne podatke. 

Za sva pitanja koja vas zanimaju vezano uz ovaj dokument  odnosno ako imate pitanja u vezi osobnih podataka možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem voditelj@ekupi.hr

Upućuju se Kupci Internet stranice eKupi (u daljnjem tekstu: Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama eKupi (u daljnjem tekstu: Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke eKupi prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici eKupi od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama eKupi, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje. 

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje eKupi putem Internet stranice www.eKupi.hr i na kojem pravnom osnovu? 

Prilikom registracije osobe za Kupca eKupi Internet stranice, eKupi će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.  Uz navedene podatke u trenutku kada pristupite stranici www.eKupi.hr prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom.

Kupac odnosno Korisnik unosom svojih osobnih podataka nakon registracije, a u slučaju kupnje sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i narudžbu usluga po izboru kupca  na Internet stranici www.eKupi.hr . Obrada vaših osobnih podataka u potonjem slučaju nužna je za izvršavanje ugovora u kojem ste kao Kupac odnosno Korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama eKupi Internet stranice (newsletter), eKupi će od  budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu. Pravna osnova za obradu vaših podataka je privola. Dakle, Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici www.eKupi.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@ekupi.hr.

eKupi automatski prikuplja osobne podatke s vašeg računala, a postoje i situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu www.eKupi.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i  vašem pristupu eKupi stranicama koje su vam prikazane.

eKupi preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice www.eKupi.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U slučaju da Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, jer bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. 

Prethodno navedene kategorije osobnih podataka prikupljamo ili na temelju privole koja vam je prikazana prilikom dolaska na www.eKupi.hr putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog  interesa. Potonje samo u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje www.eKupi.hr.

Prilikom osobnog preuzimanja robe na adresi Avenija Dubrovnik 15, Glavni ulaz Zagrebački Velesajam i na adresi Dugoselska cesta 5 Rugvica, gdje je eKupi omogućio osobno preuzimanje robe, eKupi će od osobe koja je pristupila preuzimanju (Kupca ili Preuzimatelja koji preuzima za Kupca) zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime te broj OI ili OIB ili drugi identifikacijski broj sa osobnog identifikacijskog dokumenta koji osoba koja preuzima robu ima kod sebe. eKupi će također zatražiti na uvid taj osobni identifikacijski dokument (npr. Osobna iskaznica, Putovnica, Vozačka dozvola) kako bi uvidom u njega bilo utvrđen identitet osobe koja preuzima robu. Identifikacijski dokument neće biti kopiran niti na bilo koji drugi način pohranjen. Ovaj uvid u osobni identifikacijski dokument nužan je iz razloga što eKupi mora sa sigurnošću znati kome predaje robu iz skladišta te povezati izdanu robu, dokument o preuzimanju s transakcijom kupnje robe.

Nakon uspješne identifikacije osobe koja preuzima robu, ovlaštena osoba vratit će osobni identifikacijski dokument i pristupiti ispunjavanju Potvrde o preuzimanju robe, u koji će upisati ime i prezime osobe koja preuzima robu i njezin OI ili OIB ili drugi identifikacijski broj sa osobnog identifikacijskog dokumenta u koji je izvršila uvid.

Ako je u pitanju osoba koja preuzima robu za pravnu osobu, nužno je da ta osoba posjeduje i žig te pravne osobe bez kojeg joj neće biti moguće izdati robu.
Kupac potpisuje da je preuzeo pošiljku digitalnim potpisu na tablet uređaju. Potvrda o preuzimanju robe se sprema u digitalnu arhivu eKupi i čuva 11 godina jer je u kategoriji računovodstvenog dokumenta. Ova Potvrda se može ispisati na zahtjev kupca.

U koju svrhu eKupi prikuplja i obrađuje osobne podatke? 

eKupi prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice www.eKupi.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici eKupi, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

eKupi prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga. 

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Svi mlađi od 16 godina ne smiju koristiti www.eKupi.hr Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice eKupi nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

eKupi u trenutku plaćanja na Internet stranici www.eKupi.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži od Kupca podatke za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus Pay d.o.o. Buzin, Buzinski prilaz 10. , pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera eKupi i Izvršitelja obrade osobnih podataka.

U gore navedenu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus Pay d.o.o. Buzin, Buzinski prilaz 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.   

eKupi ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. U slučaju da vas zanimaju detalji oko vaših osobnih podataka prikupljenih u spomenutu svrhu mole se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Corvus Pay d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja https://www.corvuspay.com/politika-zastite-osobnih-podataka/.

eKupi upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.  

www.eKupi.hr  Internet stranica omogućava kupcima plaćanje putem Corvus Wallet-a. Corvus Wallet je zaseban servis za plaćanje i pohranu kartičnih podataka u vlasništvu Corvus Pay d.o.o.

Kako bi kupac mogao koristiti ovu uslugu, mora se registrirati u procesu kupovine ili biti prethodno registriran na servis Corvus Wallet.

eKupi ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica putem Corvus Wallet-a. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka vezanih za Corvus Wallet od strane Corvus Pay d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja : https://www.corvuspay.com/politika-zastite-osobnih-podataka/

S kojim primateljima eKupi dijeli osobne podatke? 

eKupi neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u niže navedenim slučajevima i situacijama kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

eKupi će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda/usluga po narudžbi Kupca ili kada to zahtijeva važeći pozitivni propis RH podijeliti osobne podatke Kupca s:

 1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku robe, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od osobe koja je pristupila preuzimanju zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument  (npr. Osobna iskaznica, Putovnica, Vozačka dozvola) u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako osoba koja je pristupila preuzimanju odbije dati ove podatke, roba mu neće biti uručena.
 2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio, a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda kupljenog proizvoda od strane ovlaštenog servisa.
 3. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada eKupi koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.
 4. Corvus Pay d.o.o. Buzin, Buzinski prilaz 10 OIB 43069653701 koji je pružatelju usluge on-line autorizacije u svrhu procesiranja transakcija koje je inicirao kupac/korisnik usluge eKupi prilikom kupnje robe ili usluge na Internet stranici www ekupi.hr. U ovom slučaju dijele se osobni podaci: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela, adresa, poštanski broj, grad , država. Obrada može trajati najdulje 13 mjeseci od dana provođenja pojedine transakcija odnosno dana terećenja
 5. Pružatelju usluge informacijskog posredništva za elektroničke račune, jer eKupi je temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obveznik izdavanja e-računa. U tu svrhu sklopilo je ugovor s ovlaštenim pružateljem usluge – informacijskim posrednikom preko kojeg se odvija razmjena podataka između izdavatelja i primatelja e-računa pravne osobe, kojom prilikom se obrađuju svi računi koje eKupi izdaje pravnim osobama i kojom će prilikom na javno dostupne kontakte biti kontaktiran kupac pravna osoba, od strane ovlaštenog Pružatelja usluga informacijskog posredništva, koji će zatražiti kontakt pravne osobe, službenu mail adresu, u svrhu dostave elektroničkih računa. Ukoliko je ta službena adresa koncipirana na način da sadrži osobno ime, pravna osoba će procijeniti hoće li ili ne dati taj kontakt.

Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC

eKupi koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja (dalje u tekstu: Google).

Ova se pravila ne primjenjuju na usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti te se to ne odnosi i u njih nisu uključena eKupi pravila o privatnosti, međutim sukladno propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka  eKupi je dužan obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google LLC pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev ispitanika.

Google prikuplja podatke kada neka Google-ova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje -primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Google-ovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

1. Podaci o vašim aktivnostima

Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

- pojmove koje tražite

- videozapise koje gledate

- prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima

- podaci o glasovnoj i audio aktivnosti prilikom upotrebe audio značajki

- aktivnosti kupnje

- osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj

- aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge

-povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.

Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.

2. Podaci o lokaciji

Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate specifične Google usluge. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:

- GPS-a

- IP adresa

- podataka senzora na uređaju

- podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.

U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora.

Na primjer, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Google- ova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime.

Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima Google poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.

Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.

Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa Google može povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja. Prikupljene podatke, kao što je adresa elektroničke pošte, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije Ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima.

Na primjer, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja. Ovisno o postavkama vašeg računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Google-ovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.

Ako drugi korisnici već imaju vašu adresu elektroničke pošte ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati elektroničku poruku koju im pošaljete.

VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o vama i načinom na koji ih upotrebljava.

U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću :

 1. Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti.
 2. Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.

Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate.

3.Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima.

Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:

 1. Kontrole privatnosti
 2. Kontrole aktivnosti

Odredite vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun.

 1. Postavke oglasa

Upravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Google-u te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.

 1. Google vam omogućava da upravljate podatke koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.
 2. Dijeljene preporuke putem Google-a.

Odaberite hoće li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.

6. Informacije koje dijelite.

Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Google-u+.

7.Google vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.

Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.

Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.

8. Uslugu Google nadzorne ploče.

Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.

Vaši osobni podaci

 1. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj.

Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.

Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.

Postavke YouTube-a: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTube-u i povijest gledanja na YouTube-u.

 1. Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om.
 2. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

 1. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

 • Izbrisati sadržaj s određenih Google-ovih usluga.
 • Potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost.
 • Izbrisati određene Google-ove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani.
 • Izbrisati cijeli Google račun.

Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

 • Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Google postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s određene domene ili svih domena.

Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke jezika.

 • Postavke uređaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

Druge web stranice

eKupi nije odgovoran za sve načine i uvjete rada trećih strana.

eKupi prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Google (YouTube kanal), Instagram I LinkedIn.

eKupi odnosno odgovorne osobe imenovane od eKupi imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, eKupi ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovom dokumentu.

eKupi koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, YouTubea i Instagrama te LinkedIna, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTubea, Instagrama i/ili LinkedIna ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za YouTube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY

Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za LinkedIn Ireland, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

S obzirom na navedeno, a da eKupi koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju na području Europske unije dužni smo vas obavijestiti kako te treće strane koje upravljaju društvenim mrežama mogu prenijeti vaše podatke u USA gdje se isti dijele s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u USA.

Stalo nam je do zaštite vaših osobnih podataka i upravo zbog toga smo pokrenuli mehanizme koji će omogućiti još veću razinu vaše zaštite.

O svim poduzetim mjerama ćemo vas dodatno obavještavati te ćemo po okončanju postupaka koji su u tijeku izmijeniti i naše interne dokumente.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni 

eKupi pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice www.eKupi.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija te šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca. U navedenom razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. eKupi pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Osobni podaci koji se obrađuju na osnovi privole čuvat će se do povlačenja iste pri čemu vam želimo naglasiti kako će se privola putem skočnog prozora obnavljati istekom godine dana od davanja iste odnosno godinu dana od naknadnog ažuriranja postavki.

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od eKupi zatražiti sljedeće:

   
 

da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

 

 

 

eKupi možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

 

zatražiti ispravak pogrešnih podataka

 

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

 

zatražiti brisanje osobnih podataka

 

Možete tražiti od eKupi da zaustavi obradu ili da provede brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, eKupi bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 

Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

 

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 

podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

 

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju eKupi smatra legitimnom.

 

zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

 

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od eKupi prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini eKupi koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. 

Kolačići se mogu klasificirati:

Po trajanju: 

Privremeni kolačići  - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići  -  ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijave, kako ne biste morali upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete ekupi.hr. eKupi.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima.

Po pravnoj osobi od koje dolaze:

Kolačići prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju Internet stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti Internet stranicu.

Kolačić treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).

Po svrsi:

Neophodni kolačići: Ključni su za upotrebu Internet stranice i bez istih stranica nema svoju punu funkcionalnost. Funkcionalni kolačići mogu uključivati kolačiće koji pružaju uslugu koju je korisnik zatražio.

Kolačići za praćenje i analitiku: Prikupljaju se anonimno, ne mogu pratiti aktivnosti korisnika na drugim Internet stranicama i  služe za praćenje ponašanja korisnika te u svrhu  mjerenja ponašanja publike i sastavljanja izvješća za poboljšanja Internet stranice.

Marketinški kolačići za personalizaciju ponude te ciljanje i oglašavanje. Upotrebljavaju se za prikazivanje oglasa relevantnih za korisnika i njegove interese. Ovi kolačići također se mogu upotrebljavati za mjerenje učinkovitosti kampanje s kojom je korisnik bio u kontaktu tijekom posjeta Internet stranice.

Neophodni kolačići koje koristi eKupi

Naziv Vrijeme isteka Strana Domena Pojašnjenje Vrsta kolačića
acceleratorSecureGUID Trajanje sesije Prva ekupi.hr Token za sigurnu sesiju korisnika Neophodni
__zlcmid 1 godinu Prva ekupi.hr Kolačić koji korisnicima omogućuje korištenje live chata s korisničkom podrškom. Neophodni
JSESSIONID Trajanje sesije Prva ekupi.hr Ovaj kolačić identificira korisnika na poslužitelju prilikom posjeta internetske stranice. Neophodni
anonymous-consents 1 godinu Prva ekupi.hr Ovaj kolačić pohranjuje osobne preferencije korisnika internetske stranice za kolačiće. Neophodni
ekupistorefrontRememberMe 14 dana Prva ekupi.hr Pohranjuje podatke o loginu korisnika internetske stranice (korisničko ime i zaporka). Neophodni
cookie-notification 1 godinu Prva ekupi.hr Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika - prihvaćanje korištenja samo neophodnih kolačića na ovoj internet stranici.  Neophodni
QSI_HistorySession Trajanje sesije Prva ekupi.hr Kolačić koji pohranjuje podatke o tome koje je stranice korisnik posjetio za vrijeme trajanja sesije.  Neophodni
ekupiHr-cart 11godina i 5mjeseci Prva ekupi.hr Pohranjuje podatke o proizvodima u košarici u slučaju povratka korisnika na stranicu.  Neophodni
__cfduid 1 mjesec Treća zopim.com Dozvoljava pristup korisnicima kojima nije namjerno ograničen od strane vlasnika internetske stranice (Blacklist). Neophodni
TSNGUID 1 godinu Treća newrelic.com Kolačići koji služe za interpretaciju, poboljšanje i optimizaciju internetske stranice sukladno ponašanju korisnika na stranici. Neophodni
search_samesite 1 mjesec Treća google.com Onemogućava slanje podatak o kretanju korisnika prema drugim internetskim stranicama Neophodni
BIGipServer-ekupi-ekupi Sesija Prva ekupi.hr Kolačići su dizajnirani za spremanje i optimiziranje postavki internetske stranice. Neophodni
_gat_UA-5850407-2 1 minuta Prva ekupi.hr Kolačić koji je povezan sa Google Analyticsom. Koristi se za optimizacije AdWords kampanja. Kolačići za praćenje i analitiku
_ga 2 godine Prva ekupi.hr Ovaj kolačić povezan je s GoogleAnalytics. Služi za međusobno razlikovanje korisnika na način da se svakom korisniku dodijeli nasumično generirani broj pomoću kojega se korisnik identificira. Uključen je u svaki zahtjev na stranici i koristi se za dobivanje podataka o posjetiteljima, sesiji i kampanji u svrhe analitičkih izvješća za stranice. Kolačići za praćenje i analitiku
_ga_# 2 godine Prva ekupi.hr Ovaj kolačić povezan je s GoogleAnalytics. Služi za prikupljanje podataka o broju posjeta od strane korisnika i vremenu prvog i posljednjeg posjeta. Kolačići za praćenje i analitiku
_gid 1 dan Prva ekupi.hr Ovaj kolačić povezan je s GoogleAnalytics. Služi za međusobno razlikovanje korisnika. Kolačići za praćenje i analitiku
_clck 1 godinu Prva ekupi.hr Prikuplja podatke o navigaciji i ponašanju korisnika na stranici. Služi za prikupljanje statističkih podataka. Kolačići za praćenje i analitiku
_clsk 1 dan Prva ekupi.hr Prikuplja statističke podatke o ponašanju korisnika na stranici. Služi za prikupljanje statističkih podataka. Kolačići za praćenje i analitiku
ANID 1 godinu Treća google.com Google Analytics za ciljanje i oglašavanje
Google upotrebljava ovaj kolačić za isprobavanje učinkovitosti oglašavanja diljem internetske stranice pomoću vlastitih usluga.
Kolačići za praćenje i analitiku
_fbp 3 mjeseca Prva ekupi.hr Kolačić koji olakšava kvalitetnije plasiranje oglasa posjetiteljima internetske stranice kada su na Facebooku-u ili digitalnoj platformi koju pokreće Facebook Advertising Marketinški
_gcl_au 3 mjeseca Prva ekupi.hr Kolačić koji omogućuje razumijevanje korisnikovih navika u korištenju internetske stranica, na način da generira analitičke podatke. Marketinški

Kolačići za praćenje i analitiku koje koristi eKupi

Naziv Vrijeme isteka Strana Domena Pojašnjenje Vrsta kolačića
inpsession_7433_hr 1 dan Prva ekupi.hr Kolačići koji služe za interpretaciju, poboljšanje i optimizaciju internetske stranice sukladno ponašanju korisnika na stranici. Kolačići za praćenje i analitiku
inptime0_7433_hr Trajanje sesije Prva ekupi.hr Kolačići koji služe za interpretaciju, poboljšanje i optimizaciju internetske stranice sukladno ponašanju korisnika na stranici. Kolačići za praćenje i analitiku
inptime0_7433_hr 1 dan Prva ekupi.hr Kolačići koji služe za interpretaciju, poboljšanje i optimizaciju internetske stranice sukladno ponašanju korisnika na stranici. Kolačići za praćenje i analitiku
1P_JAR 1 mjesec Treća google.com Kolačić koji se koristi od strane Doubleclick-a. Ovaj kolačić služi za prikazivanje relevantnijih oglasa korisniku sukladno njegovim preferencijama.  Kolačići za praćenje i analitiku
CONSENT 17 godina i 6 mjeseci Treća google.com Registrira jedinstveni ID za zadržavanje statističkih podataka o videozapisima s YouTubea koje je korisnik vidio. Kolačići za praćenje i analitiku
NID 6 mjeseci Treća google.com Google Maps kolačić. Služi za normalno prikazivanje karte. Kolačići za praćenje i analitiku
OTZ 1 mjesec Treća google.com Google Maps kolačići. Pamte Vaše postavke i pristanke unutar Vašeg Google računa. Vrijedi samo za korisnike prijavljene u svoj Google račun Kolačići za praćenje i analitiku
intercom-id-cyym0u3i 9 mjeseci Treća newrelic.com Kolačići koji služe za interpretaciju, poboljšanje i optimizaciju internetske stranice sukladno ponašanju korisnika na stranici. Kolačići za praćenje i analitiku
ref_page_url Trajanje sesije Treća newrelic.com Kolačići koji služe za interpretaciju, poboljšanje i optimizaciju internetske stranice sukladno ponašanju korisnika na stranici. Kolačići za praćenje i analitiku
_mkto_trk 2 godine Treća newrelic.com Ovaj kolačić omogućuje praćenje ponašanja/angažmana korisnika kao primatelja kroz mail kampanju. Kolačići za praćenje i analitiku
optimizelyEndUserId 6 mjeseci Treća newrelic.com Pohranjuje jedinstveni identifikator posjetitelja u svrhu optimizacije internetske stranice. Kolačići za praćenje i analitiku
s_cc Trajanje sesije Treća newrelic.com Kolačići koji služe za interpretaciju, poboljšanje i optimizaciju internetske stranice sukladno ponašanju korisnika na stranici. Kolačići za praćenje i analitiku
s_fid 2 godine Treća newrelic.com Kolačići koji služe za interpretaciju, poboljšanje i optimizaciju internetske stranice sukladno ponašanju korisnika na stranici. Kolačići za praćenje i analitiku
com-session-cyym0u3i 1 mjesec Treća newrelic.com Kolačići koji služe za interpretaciju, poboljšanje i optimizaciju internetske stranice sukladno ponašanju korisnika na stranici. Kolačići za praćenje i analitiku
ajs_anonymous_id 1 godinu Treća newrelic.com Kolačići koji služe za interpretaciju, poboljšanje i optimizaciju internetske stranice sukladno ponašanju korisnika na stranici. Kolačići za praćenje i analitiku
ei_client_id 2 godine Treća newrelic.com Kolačići koji služe za interpretaciju, poboljšanje i optimizaciju internetske stranice sukladno ponašanju korisnika na stranici. Kolačići za praćenje i analitiku
CLID 1 godina Treća clarity.ms Kolačić koji se koristi za praćenje ponašanja korisnika na stranici u statističke svrhe. Kolačići za praćenje i analitiku

Marketinški kolačići koje koristi eKupi

Naziv Vrijeme isteka Strana Domena Pojašnjenje Vrsta kolačića
_gac_UA-5850407-2 3 mjeseca Prva ekupi.hr Kolačić usluge Google Ads koji služi za analizu podataka o plasiranim kampanjama. Kroz kolačić se mjeri interakcija korisnika s internetskom stranicom (konverzija) kroz oglase, te se korisniku prikazuju ciljani oglasi.  Marketinški
_gcl_aw 3 mjeseca Prva ekupi.hr Kolačić usluge Google Ads koji služi za analizu podataka o plasiranim kampanjama. Kroz kolačić se mjeri interakcija korisnika s internetskom stranicom kroz oglase, te se korisniku prikazuju ciljani oglasi.  Marketinški
DSID 1 dan Treća doubleclick.net Kolačić koji se koristi od strane Doubleclick-a, za povezivanje aktivnosti korisnika na različitim uređajima ukoliko korisnik koristi Google račun na više različitih uređaja. Koristi se za koordinirano slanje oglasa i mjerenje konverzije.  Marketinški
IDE 1 godinu Treća doubleclick.net Kolačić koji se koristi od strane Doubleclick-a. Ovaj kolačić služi za prikazivanje relevantnijih oglasa korisniku sukladno njegovim preferencijama.  Marketinški
__ar_v4 2 godine Treća newrelic.com Kolačić koji se koristi od strane Doubleclick-a. Ovaj kolačić služi za prikazivanje relevantnijih oglasa korisniku sukladno njegovim preferencijama.  Marketinški
__adroll_fpc 1 godinu Treća newrelic.com Kolačić koji prikuplja informacije za kako bi se korisniku plasirali relevantniji oglasi.  Marketinški
APISID 2 godine Treća google.com Kolačić usluge Google Plus koji se koristi za dijeljenje sadržaja na društevnoj mreži Google Plus Marketinški
SAPISID 2 godine Treća google.com Kolačić usluge Google Plus koji se koristi za dijeljenje sadržaja na društevnoj mreži Google Plus Marketinški
HSID 2 godine Treća google.com Sigurosni kolačići sadrže digitalno potpisane i kriptirane zapise ID-a korisnikova Google računa. Omogućuje blokiranje mnogih vrsta podataka. Marketinški
SID 2 godine Treća google.com Sigurosni kolačići sadrže digitalno potpisane i kriptirane zapise ID-a korisnikova Google računa. Omogućuje blokiranje mnogih vrsta napada. Marketinški
SIDCC 1 godinu Treća google.com YouTube video embed kolačić Marketinški
__Secure-3PAPISID,  2 godine Treća google.com Kolačić za ciljanje i oglašavanje služi za prikazivanje relevantnijih oglasa korisniku sukladno njegovim preferencijama.  Marketinški
__Secure-3PSIDCC,  1 godinu Treća google.com Kolačić za ciljanje i oglašavanje služi za prikazivanje relevantnijih oglasa korisniku sukladno njegovim preferencijama.  Marketinški
 __Secure-3PSID,  2 godine Treća google.com Kolačić za ciljanje i oglašavanje služi za prikazivanje relevantnijih oglasa korisniku sukladno njegovim preferencijama.  Marketinški
ssid 2 godine Treća google.com Google Analytics za ciljanje i oglašavanje
Google upotrebljava ovaj kolačić za isprobavanje učinkovitosti oglašavanja diljem internetske stranice pomoću vlastitih usluga.
Marketinški
aid 6 mjeseci Treća google.com Kolačić koji se koristi od strane Doubleclick-a. Ovaj kolačić služi za prikazivanje relevantnijih oglasa korisniku sukladno njegovim preferencijama.  Marketinški
fr 3 mjeseca Treća facebook.com Kolačić koji služi za praćenje Facebook korisnika te služi za oglašavanje.  Marketinški
_gaexp 2 mjeseca prva ekupi.hr Ovaj kolačić služi kako bi se utvrdilo da li neki korisnik sudjeluje u A/B eksperimentu na Google Optimize, te vrijeme isteka eksperimenata u kojima je predmetni korisnik sudjelovao.  Marketinški
_webpushrEndPoint 3 mjeseca Treća webpushr.com Ovaj kolačić pohranjuje jedinstveni URL povezan s korisničkom push pretplatom. Pohranjuje se samo ako korisnik prihvati primanje push obavijesti. Marketinški
DV 1 dan Treća google.com Kolačić koji se koristi od strane Doubleclick-a. Ovaj kolačić služi za prikazivanje relevantnijih oglasa korisniku sukladno njegovim preferencijama.  Marketinški
MUID 1 godina Treća clarity.ms Kolačić koji se od strane Microsoft-a kao jedinstveni identifikator (ID) korisnika. Koristi se za sinkronizaciju ID-a na Microsoft domenama. Marketinški

 

 

Koje su Vam opcije dostupne? 

eKupi vam omogućava da u bilo kojem trenutku ažurirate postavke o kolačićima. Također, kolačiće u bilo kojem trenutku možete obrisati.

U postavkama možete odabrati koje kolačiće želite prihvatiti.

Više o pravilima korištenja kolačića možete pročitati na https://www.ekupi.hr/Pravila-o-postupanju-s-kolacicima

Izmjena Izjave o privatnosti 

Ovu Izjavu o privatnosti, eKupi može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na eKupi Internet stranici. Zato eKupi poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu eKupi.hr    

Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.eKupi.hr

Ekupi d.o.o.

Irena Langer Breznik, član uprave