text.skipToContent text.skipToNavigation

Reklamacije

Ekupi d.o.o. u slučaju reklamacija postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ili u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ukoliko reklamaciju izjavljuje pravno lice). 
Prilikom izjavljivanja reklamacije, molimo Vas da nas kontaktirate mail-om na info@ekupi.rs Ukoliko imate bilo kakvo pitanje oko toka Vaše reklamacije ili Vam je potrebno bilo kakvo dodatno objašnjenje, možete da nas kontaktirate mail-om, preko chat-a ili da pozovete 011/20-70-607. 

Reklamacije na oštećenje nastalo u transportu

Nakon isporuke poručenog proizvoda, proverite da li je proizvod stigao neoštećen. Rok za prijavu reklamacija na oštećenje u transportu je 24h. Ukoliko primetite oštećenje, tj. ako Vam je uređaj stigao polomljen, izgreban, ulubljen i sl. molimo Vas da odmah pošaljete slike i uređaja i ambalaže na info@ekupi.rs
Pored slika, molimo Vas da navedete vreme kada je izvršena dostava, kao i broj maloprodajnog računa po kome ste kupili proizvod.
Ubrzo će Vas kontaktirati neko iz naše službe, poslaćemo kurira da napravi zapisnik, i Vaša reklamacija će biti procesuirana u najkraćem mogućem roku. 

Reklamacije na tehničke uređaje (ne uključujući belu tehniku)

Zakonska garancija na tehničke uređaje je dve godine (osim ukoliko nije drugačije nije naglašeno na samom proizvodu). Prilikom izjavljivanja reklamacije na tehnički uređaj, pošaljite nam broj računa po kom je uređaj kupljen, detaljan opis kvara, kao i adresu sa koje možemo da preuzmemo uređaj (ukoliko se razlikuje od adrese na računu). 

U najkraćem mogućem roku poslaćemo kurira da uređaj preuzme sa Vaše adrese i dostavi u naš magacin. Uređaj pre slanja treba upakovati tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kada uređaj stigne u naš magacin, narednog radnog dana biće prosleđen u ovlašćeni servis. Čim ovlašćeni servis izvrši pregled i da odgovor na rešenje reklamacije, mi ćemo Vas obavestiti.

Ukoliko ste već sami odneli uređaj u ovlašćeni servis i umesto popravke dobili potvrdu o zameni uređaja, kontaktirajte nas. Poslaćemo kurirsku službu da preuzme aparat, račun, originalnu potvrdu od servisa i o našem trošku ćemo Vam poslati zamenski uređaj ili izvršiti povrat novca. 

Reklamacije na belu tehniku

Reklamacije na belu tehniku je najefikasnije podneti direktno ovlašćenom servisu. Na garantnom listu koji ste dobili uz kupljeni uređaj, nalazi se ili spisak ovlašćenih servisera, ili broj telefona call centra centralnog ovlašćenog servisa. Ovlašćeni servis će poslati servisera na Vašu adresu, jer je neophodno da serviser utvrdi i da li je uređaj pravilno montiran, da bi mogao da ustanovi pravi uzrok kvara. Ukoliko serviser ustanovi da popravka nije moguća, mi ćemo preuzeti uređaj sa Vaše adrese i isporučiti Vam zamenski ili izvršiti povrat novca. U tom slučaju, potrebno je da nam uz uređaj dostavite i maloprodajni račun, kao i original potvrdu od servisa.